OM MIG

Jag som driver Lighthouse Stockholm heter Gabriella Grusell och är legitimerad psykolog. Jag började tidigt i mitt yrkesliv som konsult på ett bolag inom risk- och krishantering. Våra uppdrag syftade till att utveckla strukturer och beteenden för en god säkerhetskultur hos våra kunder. Här väcktes mitt intresse för organisationsutveckling och vilja att fördjupa min kunskap om ”mänskliga faktorn” i en vidare mening så jag valde att gå vidare och studera till psykolog. Som nybliven psykolog sökte jag mig till företagshälsovården. Där lärde jag mig mycket i yrkesrollen som psykolog - tusentals kontakter med individer, grupper och situationer där bristen på passform mellan mänskliga och verksamhetsmässiga behov ihop med omvärldens krav ofta resulterat i ohälsa, lidande och stora kostnader. Jag förstod också att många av lösningarna till dessa utmaningar ännu låg utanför företagshälsovårdens uppdrag.

År 2013 startade jag min egen verksamhet i Lighthouse Stockholm AB. Jag har sedan dess arbetat med en bredd av psykologiska tjänster och medvetet rört mig bort ifrån uppdrag som handlar om att laga och städa och mot uppdrag som handlar om att utforma gynnsamma förhållanden innan skadan är skedd. Senaste åren har jag allt mer intresserat mig för hur en föränderlig omvärld förändrar villkoren för organisationer och människor och hur psykologisk kunskap kan bidra i att göra medvetna anpassningar till dessa förändrade villkor. På vägen har jag samverkat med andra aktörer och professioner och fortsätter göra det då jag upplever att den bästa vägen fram skapas när olika perspektiv möts och tas tillvara.

Ett sätt att samverka är att jag tillhör arenan och co-workingspacet EkskäretKlustret där våra missioner kring positiv samhällsutveckling förenar oss. Ett annat sätt att samverka är att jag är aktiv, och sedan 2018 ordförande, i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer, en yrkesförening inom Psykologförbundet.  

Något som också är viktig för mig är att jag sedan 2005 leder träningspass på Friskis & Svettis. Det är ett konkret sätt att här och nu bidra till livskraftighet, hållbarhet och glädje hos både mig själv och gruppen i rummet. Det symboliserar för mig också spännvidden i de olika strategier vi människor behöver för att fungera väl - från individens konkreta görande för att stärka sina biologiska resurser här och nu, till det abstrakta meningsskapandet i exempelvis en gemensam vision.


VISION 

Att arbetsplatser och organisationer fungerar som drivhus för mänsklig utveckling på ett sätt som stärker både individen och organisationen och samtidigt bidrar till ett hållbart samhälle.

MISSION

Att bidra till psykologiskt välutformade organisationer för meningsfullt arbete och meningsfulla relationer.

AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda tjänster som ökar livskraften hos individer, grupper och organisationer genom att utgå från både mänskliga och verksamhetsmässiga behov där strukturer och beteenden samverkar så att det blir lätt att göra rätt. 


Referenser

Mitt intryck från samarbetet med Gabriella i att ta fram Tekniska museets hälsovision är att hon både är en positiv kraft i en grupprocess och kan arbeta verklighetsnära med svåra frågor. Hon har förmågan att på kort tid ge resultat som är användbara i verksamheten. — Dan Jacobsson, Personalchef Tekniska Museet

I chefshandledningen hos Gabriella har jag fått stöd att utveckla mitt ledarskap. Hon visar ett genuint intresse och motiverar genom sin erfarenhet och kunskap inom organisations- och ledarskapsfrågor till möjlig förändring. Jag lämnar våra träffar med kittlande utmaningar, genomförbara idéer och konkreta strategier som jag vill och kan prova i min vardag som chef. — Mihaly Matura, överläkare och enhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin (SLSO)

Gabriella höll en mycket uppskattad föreläsning för hela personalen om stress och vad man kan göra för att förebygga den. Hon är en skicklig och entusiasmerande föreläsare som på helt rätt nivå levererade ett väldigt intressant och givande föredrag. Jag kan varmt rekommendera henne till alla som vill förbättra sina kunskaper om hur man ska minska stressens skadeverkningar. — Jon Persson, VD Cygni AB

Gabriella har i utbildningar för chefer och ledare vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) varit en oerhört uppskattad föreläsare inom området ”Psykosocial arbetsmiljö – att skapa det goda arbetet” (lagkrav och föreskrifter, chefens ansvar, risker, stress, hälsa och motivation). Gabriellas utvärderingar från kursdeltagarna har alltid varit de allra bästa. — Annika Wickström, SLSO Personal

Gabriella genomförde under tre tillfällen en mycket uppskattad och lärorik utbildning i stress och stresshantering för Cibers teamledare. Gabriella blandade både klinisk information, verklighetsnära exempel och handgripliga tips i hur man kan minska och förebygga stress hos sig själv eller våra medarbetare. — Ludvig Lindqvist, Ciber

Gabriella är en mycket inspirerande och kunnig föreläsare. På hennes föreläsningar varvas teori med konkreta vardagsexempel, verktyg och övningar. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade och till stor nytta för åhörarna. — Ulrika Bring, Personal & Utbildning – Stockholms läns landsting

Axplock av uppdragsorganisationer 


Avonova, Stockholmsmässan, Sida, LINK Arkitektur, Regeringskansliet, ICA, Fredells, Stockholms Läns Landsting, SACO, Socialstyrelsen, HHS Executive Education, Ricoh, Knowit AB, Svenska Ishockeyförbundet, Kulturhuset/Stadsteatern, WSP, Svenska kraftnät, Lärarförbundet, Handelsbanken, Recipharm, PLAN.